GÖÇDER halen 2 proje yürütmekte olup farklı fon kuruluşlarına da 2 adet proje teklifinde de bulunmuş (değerlendirme süreci devam ediyor), 1 projenin de hazırlıkları devam etmektedir.

Yürütmekte olduğu projeler;

 

“Türk- Mülteci Çocukların Sosyal Uyumlarını Güçlendirme, Sportif Faaliyetlere Teşvik Projesi”

 

 • Fon Kuruluşu    : Gençlik ve Spor Bakanlığı (GPDP 2018/2)
 • Süresi                  : 6 Ay ( 1 Ocak – 31 Haziran 2019)
 • Proje amacı        : Projenin genel amacı 14-18 yaş arasındaki Keçiören bölgesinde yaşayan dezavantajlı gençler başta olmak üzere, Türk ve Göçmen gençlerin sosyal uyumlarını güçlendirme, gençleri sportif faaliyetlere yönlendirme ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır.

 

 • Proje hedefi        :

Yapılacak iki spor etkinliği (atletizm ve masa tenisi) ve eğitimlerle;

 1. Gençlerin sorumluluk duygularının gelişmesi,
 2. Bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi,
 3. Kendilerini rahatça ifade edebilmeleri,
 4. Enerjilerini doğru değerlendirebilmeleri,
 5. Sağlıklı ve sportif bir hayat yaşamaları,
 6. Zararlı alışkanlıklardan korunmaları,
 7. Takım olma, dayanışma alanında farkındalıklarının artırılması
 8. Birlikte yaşama kültürünün geliştirilerek sosyal uyumun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

 • Beklenen Sonuçlar

Projenin üç beklenen sonucu bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Keçiören bölgesinde ikamet eden gençlerin sosyal uyumlarının güçlendirmek,
 2. Gençlerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve toplumsal ilişkilerini güçlendirmek,
 3. Gençlerin sağlıklı yaşam ve spor bilincini geliştirmektir.

 

 • Katılımcılar        : 10 ar haftalık 2 Grup halinde gerçekleştirilecek etkinliklere her Grupta 48 olmak üzere toplamda cinsiyet ve uyruğu bağlamında eşit dağılım gösteren 14-18 yaş grubu 96 genç katılım sağlamaktadır.

 

 

 

Ankara’da İkamet Eden Mülteci Çocuk, Genç ve Yetişkinleri Koruma ve Refahı Güçlendirme Projesi

 

 • Uygulayıcı Kuruluş        : Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER)
 • Uygulayıcı Ortak Kuruluş        : Save the Children
 • Fon Kuruluşu                 : Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO)
 • Proje Uygulama Süresi  : 15 ay (01.08.2018 – 31.10.2019)
 • Proje Uygulama Alanı   : Ankara’nın Keçiören ilçesi ve Altındağ
 • Hedef Kitle   : Ankara’da yaşayan göçmen, mülteci, sığınmacı ve ev sahibi topluluklar

 

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER) ile Save the Children (SCI) ortaklığında yürütülüp Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) tarafından desteklenen “Ankara’da İkamet Eden Mülteci Çocuk, Genç ve Yetişkinleri Koruma ve Refahı Güçlendirme” projesinin temel amacı Ankara’nın başta Keçiören ilçesinde yaşayan göçmenlerin, mültecilerin, sığınmacıların ve ev sahibi topluluk üyelerinin mülteci haklarına yönelik bilgi ve farkındalıklarını geliştirmek ve aynı zamanda kişilere yönelik koruma ve psiko-sosyal destek hizmetlerini artırmaktır. Bu amaçla ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütülerek kişilerin mülteci hakları, bilgiye erişim, koruma ve psikososyal destek konularında farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir.

 

Ankara’nın Keçiören ilçesinde %57’si kadın; %43’ü erkek ve %50’si çocuk olmak üzere yaklaşık 22 bin dolayında kayıtlı göçmen ve mülteci ikamet etmektedir. Bu kitlenin yaklaşık %50’si Irak’tan gelen ve uluslararası koruma altına alınmış olan kişilerden; %45’i geçici koruma altında olan Suriyelilerden ve %5’ü Afgan, İran ve Somalili kişilerden oluşmaktadır Tüm bu kişilerin bilgiye ve hizmetlere erişim konusunda sıkıntılar ve engeller yaşadıkları bilinmektedir. Bu nedenle projemizin üç temel amacı bulunmaktadır:

 

 1. Mültecilerin, sığınmacıların, ev sahibi toplulukların ve belirlenen belediyelerdeki hizmet sağlayıcıların koruma odaklı bilgiye erişimini artırmak,
 2. Kırılgan kız ve oğlan çocuklarının, kadınların ve erkeklerin koruma, refah ve dayanıklılık hallerinin güçlendirilmesi için bireysel koruma desteğine erişimlerini artırmak,
 3.  Koruma alanındaki resmi veya resmi olmayan aktörlerin müdahale tasarılarına ve uygulamalara girdi sağlamak üzere Ankara’daki koruma risklerine ve boşluklara yönelik bilgi erişimine sahip olmalarını sağlamak.

 

Bu amaçlar doğrultusunda hedef kitlemiz sadece mülteci, sığınmacı ve göçmenlerden oluşmamakta; aynı zamanda ev sahibi topluluklar ile yerel ve ulusal paydaşlar da hedef kitlelerimizi oluşturmaktadır.

 

Amaçlarımızı gerçekleştirme yolunda yürüteceğimiz faaliyetler şunlardır:

 

 • Hedeflenen bölgeler için topluluk temelli kurumsal strateji oluşturmak
 • Mevcut hizmetleri tanımlamak ve eksiklerini belirlemek
 • Topluluk temelli mekanizmaları güçlen-dirmek,
 • Hak, sorumluluk ve hizmetlere yönelik bilgilendirme materyalleri hazırlamak, tercüme etmek ve yaygınlaştırmak
 • Topluluk merkezlerinde danışma ve ön kabul masaları kurmak ve olanları güçlendirmek
 • Farkındalık oturumları ve etkinlikleri düzenlemek
 • Bireysel Koruma Desteği sağlamak
 • Çocuklara yönelik koruma odaklı etkinlikler düzenlemek
 • Kamu kurumları, belediyeler ve diğer hizmet sağlayıcılarla koordinasyon toplantıları, ortak faaliyetler, toplantılar ve eğitimler düzenlemek
 • Koruma, risk ve boşluk analiz değerlendirmelerine bir çocuğun bakış açısını katmak amacıyla çocuklara yönelik “Bir Çocuğun Gözüyle Keçiören” adlı fotoğraf yarışması/sergisi düzenlemek