"Katılımcı çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenme süreçleri aracılığıyla gelişimlerini olumlu yönde destekleme, duygularının farkına varmalarını sağlama, sözsüz iletişim kurma ve değişen koşullarla başetme becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz Drama etkinliğimizin ikinci haftasında çocuklarla hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullandıkları ve nesneleri asıl işlevlerinden farklı şekillerde kullandıkları doğaçlama çalışması gerçekleştirildi.”