Mülteci Konseyin ilk toplantısında dernek tanıtımı gerçekleştirilerek konseye katılım koşulları ve üyelik şartları konuşuldu. Katılımcılar daha sonra temsil ettikleri grupların hizmetlere erişim konusunda yaşadıkları problemlerle ilgili görüşlerini ifade edip, ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalar üzerinde konuşuldu.