Toplum temelli yaklaşıma uygun olarak Ankara'da yaşayan mülteci toplulukları arasında iletişimi, işbirliğini ve etkileşimi arttırmak, karar alma mekanizmalarında temsiliyetlerini sağlamak, yerel kamu otoritelerine ulaşmalarını gerçekleştirmek ve ev sahibi ile mülteci toplulukların üyeleri arasında sosyal uyuma dayanan olumlu etkileşimi artırmak amacıyla Mülteci Konseyi kurulmuştur. Mülteci Konseyi gönüllü bir kuruluştur ve çeşitli mülteci toplulukları temsil eden üyeler arasında yaş-cinsiyet-uyruk dengesi sağlanmaya çalışılmaktadır.